NEEMT U ALLE

HRM-TAKEN

UIT HANDEN

Uw medewerkers zijn het kapitaal van uw organisatie

Met goed en gemotiveerd personeel realiseert u uw bedrijfsdoelstellingen. Tegelijkertijd gaat het hebben van personeel gepaard met extra verplichtingen en zorgen. Het maakt HRM vaak tijdrovend en ingewikkeld. Hoe ga je bijvoorbeeld om met langdurig zieke werknemers (wet Poortwachter), slecht functionerende werknemers, arbeidsconflicten, ontslag, werving en selectie, arbeidsvoorwaarden of de vorm van een dienstverband? Meestal is het pas vanaf meer dan 125 medewerkers rendabel om zelf een HR-adviseur in dienst te hebben. Bestaat uw personeelsbestand uit minder mensen en heeft u een probleem of vraagstelling omtrent personeel, dan kun u het beste externe hulp inschakelen. U/dv neemt u alle HRM-taken uit handen.


Wanneer is externe HRM-dienstverlening nodig?

U herkent het waarschijnlijk wel: als werkgever bent u veel tijd kwijt aan het uitzoeken van vraagstukken omtrent personeel, omdat het u aan de nodige expertise ontbreekt. Tijd die u liever wilt besteden aan de kerntaken van het bedrijf. Met behulp van onze adviseurs op het gebied van loonadvies, -verwerking en HRM krijgt uw organisatie de begeleiding en kennis die zij verdient. Onze specialisten hebben oog voor de wereld om ons heen, beschikken over de kennis omtrent vele CAO's en kennen de actuele wet- en regelgeving van A tot Z. Wij werken proactief en zorgen dat u niet achter de feiten aanloopt.

Salarisverwerking

Goed gemotiveerd personeel is de motor van uw onderneming. Een goede loonberekening en tijdige loonbetaling zijn belangrijk voor die motivatie. Wij zorgen ervoor dat u heel gemakkelijk loonmutaties aan ons kunt aanleveren zodat wij de salarisverwerking snel in orde kunnen maken en u uw personeel op tijd kan betalen. Uiteraard verzorgen wij ook de aanlevering naar externe instanties zoals de belastingdienst en het pensioenfonds


Loon- en personeelsadvies

De wetgeving op het gebied van arbeidsrecht wijzigt continu. Om er voor te zorgen dat uw afspraken met werknemers up to date zijn en conform de wet, houden wij u regelmatig op de hoogte van alle veranderingen. We maken daarbij gebruik van nieuwsbrieven, aangevuld met advies op maat. Onze adviseurs zorgen ervoor dat ze op de hoogte blijven zodat zij altijd precies weten welke wetswijziging voor u belangrijk is.


Personeelsadministratie

Het bijhouden van een volledige personeelsadministratie wordt steeds belangrijker, maar kan u als werkgever veel tijd kosten. Wij ontzorgen u graag door uw dossiers regelmatig te controleren op volledigheid. Wij kunnen bovendien dit gedeelte van u overnemen door zelf als contactpersoon te fungeren voor uw werknemers. U kunt zich dan bezighouden met datgene wat u eigenlijk wilt doen: ondernemen!


Werving en selectie

Bij de werving en selectie van personeel komt nogal wat kijken. Financiële aspecten zoals kosten, premie-afdrachten, subsidies. Maar ook: welke kandidaat beantwoordt het beste aan uw eisen? Wie past moeiteloos in het team? Als u ons inzicht geeft in uw onderneming, wensen en behoeftes, helpen wij u graag met het vinden van de allerbeste mensen. Zonder daarbij het kostenplaatje te negeren.


Loopbaanbegeleiding

Elke werknemer heeft zo z’n eigen specifieke kwaliteiten. Op de juiste plek binnen uw organisatie komen die kwaliteiten het beste tot hun recht en zal de werknemer optimaal gemotiveerd zijn. Het is dus van belang uw werknemers juist in te schatten en op waarde te beoordelen. Wij staan u graag bij tijdens functionering- en beoordelingsgesprekken. Arbeidsmobiliteit en scholing spelen in die gesprekken een belangrijke rol.


Contact

Middelweg 68a  /  1911 EH Uitgeest  /  T 0251 72 48 44  /  info@u-dv.nl